Instellingen


Systeem instellingen

Taalcodes

De data in Furnqube (bv artikelomschrijving) kan maximaal in 4 talen worden ingegeven. Hier stel je in welke talen dit zijn. Deze instelling is globaal voor gans de database, dus voor alle firma's en filialen.

Instellingen per firma

Menu>Administratie>Instellingen>Firma instellingen

De instellingen per firma zijn gemeenschappelijk voor alle onderliggende filialen.

Algemeen

Naam

Naam van je firma (informatief)

E-mail

Globaal e-mailadres van je firma

Klant verkooptickets

De globale klant die gebruikt wordt bij ingeven van nieuwe verkoop. En ook bij het maken/afdrukken van verkooptickets. Meer info over tickets.

Klant betalingtickets

De globale klant die gebruikt wordt bij het maken van betalingstickets (voorschot/aanbetalingstickets). Meer info over tickets.

Ecoparticipation artikel

Indien een artikel met een eco mobilier code, wordt toegevoegd aan een verkoop, dan wordt automatisch een bijkomende verkooplijn toegevoegd. De verkooplijn bevat dan de prijs voor deze taks. Om deze verkooplijn aan te maken is dit artikel nodig.

Voorschotartikel

Als je een voorschotfactuur (aanbetalingsfactuur) wil opmaken voor de klant, dan wordt voor het opgegeven bedrag 2 extra verkooplijnen toegevoegd. Een lijn met positief bedrag, die dan wordt gefactureerd en een lijn met hetzelfde bedrag negatief. Deze lijn wordt dan afgetrokken bij de eindfactuur. Om deze 2 verkooplijnen aan te maken, hebben we een artikel nodig. Dit is dan dit voorschotartikel.

Footer credits op rapporten

Default aan

Dit drukt het ‘powered by Furnqube’ logo af. We appreciëren alvast een beetje promo voor Furnqube. Thx.

Verkooplijnen automatisch toewijzen

Default af

Deze instelling bepaalt als bij het toevoegen van een artikel op een verkoop, er automatisch voorraad mag worden toegewezen aan die klant (enkel als de betreffende stocklocatie ook op ‘automatisch toewijzen’ staat). Of indien er een stock aankoop is, zal dit automatisch aan deze aankoop worden toegewezen.

Fiscale code verplicht bij klant

Default af

In Italië heeft ieder persoon ook een fiscale code

Referentie AKbon

Momenteel nog in ontwikkeling

Standaardteksten documenten

Nota verkoopovereenkomst

Tekstvak

Per taal kun je een nota instellen, die onderaan op de verkoopovereenkomst wordt afgedrukt

Nota leveringsbon

Tekstvak

Per taal kun je een nota instellen, die onderaan op de leveringsbon wordt afgedrukt

Leveringsvoorwaarden voor leveringsbon

Tekstvak

Per taal kun je een nota instellen, die onderaan op de leveringsbon wordt afgedrukt

Nota aankoopbon

Tekstvak

Per taal kun je een nota instellen, die onderaan op de aankoopbon leverancier wordt afgedrukt

Aankoop

Laatste aankoopnr

Laatst gebruikt nummer.

Laatste servicenr

Laatst gebruikt nummer. Deze nummerreeks moet verschillend zijn van de nummerreeks van de aankopen.

Verkoop

Laatste verkoopnr

Laatst gebruikt nummer.

Laatste offertenr

Laatst gebruikt nummer. Deze nummerreeks moet verschillend zijn van de nummerreeks van de verkopen.

Laatste servicenr

Laatst gebruikt nummer. Deze nummerreeks moet verschillend zijn van de nummerreeks van de verkopen.

Klant

Standaard landcode

Dit is de landcode die standaard gebruikt wordt bij de creatie van een nieuwe klant.

Standaard taalcode

Dit is de taalcode die standaard gebruikt wordt bij de creatie van een nieuwe klant

Standaard betalingsvoorwaarde

Dit is de betalingsvoorwaarde die standaard gebruikt wordt bij de creatie van een nieuwe klant. De betalingsvoorwaarde is de termijn waarop de factuur moet betaald zijn.

Leverancier

Standaard nieuwe AKbon maken per VK

Default aan

Als vanuit een verkooporder, het aankooporder wordt opgemaakt, dan kan ofwel telkens een nieuwe aankoop worden gemaakt, ofwel gekozen worden om te groeperen op 1 AK per leverancier. Je kan dit per leverancier beslissen. Deze instelling bepaalt wat de default moet zijn als je een nieuwe leverancier aanmaakt.


Instellingen per filiaal

Menu>Administratie>Instellingen>Filiaal instellingen

Bij opstart van Furnqube wordt standaard het eerste filiaal aangemaakt. Op dit moment is het nog niet mogelijk om zelf extra filialen aan te maken. Indien je meerdere winkels hebt, en dus meerdere filialen nodig hebt, gaan we samen met jullie Furnqube hier voor configureren.

Velden


Code

Verplicht, 3 karakters

Ieder filiaal heeft een code van 3 karakters. Dit kan bijvoorbeeld een afkorting zijn van de stad/gemeente waar de winkel ligt.

Naam

Verplicht

Dit is de naam van je filiaal / winkel. Deze naam kan als afzender in je emails voorkomen. Maar wordt niet gebruikt in afdrukken naar klant of leverancier.

E-mailadres

Het algemene e-mailadres van de winkel.

GLN

Global location number. Dit is een uniek identificatienummer voor je winkeladres. Dit is noodzakelijk indien je digitaal communiceert met je leverancier (bij EDI).

Verkoop

Taks 1/2 aanrekenen

Default aan

Dit bepaalt als je met taksen wil werken. Indien je dit afzet, worden oa de taksvelden in de artikelfiche verborgen gezet

Eco Mobilier

Default af

Dit is een Franse eco taks voor de meubelen. Indien je dit aanzet, kun je voor ieder artikel een Eco-mobilier code opgeven. En wordt bij ingave van een verkoop dit ook toegepast.

Verkoopprijzen excl btw

Default af

Standaard worden in Furnqube de verkoopprijzen incl btw voorgesteld. Bijvoorbeeld bij ingave van een verkoop, wordt de verkoopprijs incl. btw getoond. Als je de prijs wil aanpassen, is dit altijd incl. btw. Indien je B2C verkoopt zal normaal de gewenste instelling zijn. Maar firma’s die vooral B2B verkopen, werken waarschijnlijk liever excl. btw. Op de verkopen en offertes wordt dan standaard de prijzen exclusief btw voorgesteld. Bij het maken en afdrukken van offerte, verkoopcontract, factuur, … worden de eenheidsprijzen excl. btw getoond. Maar onderaan komt dan wel het totaal incl. btw, dus het totaal dat de klant moet betalen. Deze instelling moet gebeuren voordat je verkopen en artikelprijzen begint in te geven.

Standaard afdeling retours leveringen

Verplicht

Indien goederen van klanten retour komen via een levering (dus je haalt de goederen zelf op bij de klant), komen de artikelen terug op stock op deze afdeling.

Standaard afdeling retours afhaling

Verplicht

Indien klanten zelf hun goederen retourneren in de winkel, komen de artikelen terug op stock op deze afdeling

BTW code bij creatie nieuwe modellen

Verplicht

Dit is het btw tarief dat bij creatie van een nieuw model of artikel standaard wordt voorgesteld

Standaard soort VK

Verplicht: Levering of afhaling

Bij aanmaak nieuwe verkoop (of offerte), wordt de verkoop default een levering of afhaling. Je kan dit per verkoop altijd aanpassen.

Laatste verkoopnr

Laatst gebruikt nummer. Indien blanco, wordt de nummering via de firma instellingen geregeld.

Zie nummering van verkoop/offerte/service.

Laatste offertenr

Laatst gebruikt nummer. Indien blanco, wordt de nummering via de firma instellingen geregeld.

Zie nummering van verkoop/offerte/service.

Laatste servicenr

Laatst gebruikt nummer. Indien blanco, wordt de nummering via de firma instellingen geregeld.

Zie nummering van verkoop/offerte/service.

Offerte…dagen geldig

Default 30

De geldigheidsdatum van een offerte wordt standaard berekend aan de hand van dit aantal dagen. Je kan dit per offerte altijd overschrijven.

Levering/afhaling

Geen afspraak als gevraagde datum > … dagen ver

Default 30

Dit bepaalt wanneer een verkoop op de lijst komt om een afspraak te maken met de klant voor levering of afhaling. Stel dat verkoop volledig kan geleverd worden, maar de klant heeft gevraagd om dit pas te leveren binnen 2 maand, dan verschijnt deze verkoop nog niet op de planningslijst. De verkoop verschijnt maar … aantal dagen voor de gevraagde datum op de planningslijst.

Factuur

Facturen aan klant

Verplicht

Dit is de gebruikte factuurreeks (factuurnrs), voor facturen die je maakt aan de klant

Tickets

Verplicht

Kastickets en betalingstickets zijn in Furnqube ook soort facturen. Maar dan facturen aan een ‘algemene’ klant. Daarom moet ook hier de factuurreeks worden ingesteld

Betalingswijze auto afpunten

Default ‘Afpunt’

Furnqube probeert automatisch facturen en creditnota’s aan elkaar af te punten. Hiervoor is een fictief betalingsmiddel nodig.

Afdrukken kastickets in A5 formaat

Default Aan

Kastickets en betalingstickets kunnen ofwel op A5 formaat uit een gewone printer afgedrukt worden. Ofwel kan men een kasticket printer gebruiken, met kassarollen van 8cm breedte. Indien je zo’n kasticket printer gebruikt, moet deze parameter worden afgezet.

Aankoop

Laatste aankoopnr

Laatst gebruikt nummer. Indien blanco, wordt de nummering via de firma instellingen geregeld.

Zie nummering van aankopen

Laatste servicenr

Laatst gebruikt nummer. Indien blanco, wordt de nummering via de firma instellingen geregeld.

Zie nummering van aankopen

Levering standaard leveren naar afdeling

Verplicht

Indien type van de verkoop ‘levering’ is, dan is dit de afdeling die standaard gebruikt worden in de aankopen als leveringsadres. Als je een bestelling verstuurt naar de leverancier, dan komt als gevraagd leveringsadres, het adres van deze afdeling op de aankoop.

Afhaling standaard leveren naar afdeling

Verplicht

Indien type van de verkoop ‘afhaling' is, dan is dit de afdeling die standaard gebruikt worden in de aankopen als leveringsadres. Als je een bestelling verstuurt naar de leverancier, dan komt als gevraagd leveringsadres, het adres van deze afdeling op de aankoop.

Stock standaard leveren naar afdeling

Verplicht

Indien je aankoop voor stock ingeeft, dan is dit de afdeling die standaard gebruikt worden in de aankopen als leveringsadres. Als je een bestelling verstuurt naar de leverancier, dan komt als gevraagd leveringsadres, het adres van deze afdeling op de aankoop.

Afdrukken

Logo A4

Afbeelding

Dit is het logo die bovenaan je documenten wordt afgedrukt. Selecteer je logo, en druk op upload, om het op de Furnqube server te plaatsen. Het formaat moet JPG,JPEG of PNG zijn. Het logo wordt automatisch geschaald om op de afdruk te passen. Toch is het aan te raden om een logo te gebruiken in een aangepaste resolutie.

Hoofding

Tekstvak

Op de afdrukken, wordt onder het logo deze tekst afgedrukt. In deze tekst zet je je firmagegevens (naam, adres, btwnr, …).

Nota factuur

Tekstvak

Per taal kun je een nota instellen, die onderaan op de factuur wordt afgedrukt.

Nota verkoopovereenkomst

Tekstvak

Per taal kun je een nota instellen, die onderaan op de verkoopovereenkomst wordt afgedrukt.

Nota offerte

Tekstvak

Per taal kun je een nota instellen, die onderaan op de offerte wordt afgedrukt