Van offerte tot verkoop


Introductie

Via Furnqube maak je offertes en kan je deze opvolgen. Hiervoor is er een apart dashboard ‘Offertes’ voorzien, dat je kan oproepen via het menu. Offertes worden ingegeven op dezelfde manier als een verkoop. Op een offerte kan je echter nog geen verkooplijnen toewijzen aan voorraad of klaarzetten om te bestellen aan de leverancier. Verder kan je ook geen betaling ingeven op een offerte.

Fases

Openstaand

Een offerte is openstaand, zolang de geldigheidsdatum niet is overschreden en zolang de offerte niet als ‘gewonnen’ of ‘verloren’ is aangeduid.

Vervallen

Een offerte is vervallen, als de geldigheidsdatum is overschreden en de offerte nog niet als ‘gewonnen’ of ‘verloren’ is aangeduid.

Verloren

Indien de offerte afgewezen is, kan je deze op verloren zetten. Je kan ze daarna niet meer opnieuw activeren.

Gewonnen

Als je de offerte op gewonnen zet, wordt automatisch een nieuw verkooporder aangemaakt. De offerte (en offertenr) blijven ook bestaan, op fase ‘gewonnen’.

Acties

Offerte kopiëren: Je kan een offerte altijd kopiëren naar een nieuwe offerte. Dit kan een nieuwe offerte zijn voor dezelfde klant, maar evengoed voor een nieuwe klant.