Van artikel tot voorraad


Artikelen

Artikelen vormen de basis van Furnqube. Artikelen worden gebruikt voor de ingave van offertes, verkopen aan klant, aankopen aan leveranciers en het bijhouden van voorraad. Ook voor de ingave en het beheer van de 'dienst na verkoop'-orders worden artikelen gebruikt.

Furnqube kent daarom verschillende types artikelen. Dit gaat van 'gewone' artikelen met voorraad tot informatieve 'tekst' artikelen zonder prijs en voorraad. 

Meer informatie over het artkel, vind je hier: Het artikel

Voorraad

Voor artikelen van type 'gewoon', 'maatwerk' en 'catalogus' kan voorraad worden bijgehouden. Furnqube houdt de voorraad in detail bij. Dit betekent dat je kan inzoomen op je voorraad, en zien hoe deze is besteld geweest, wanneer dit op stock is gekomen, wat de aankoopprijs was, op welke locatie deze staat, ...


Als je voorraad gaat toewijzen aan een verkooporder klant, dan moet je ook zelf beslissen welk specifiek voorraaditem je toewijst. Indien de toewijzing automatisch ingesteld staat, dan zal Furnqube het FIFO (First In, First Out) principe toepassen. Dus de voorraad die eerst is binnengekomen, wordt eerst toegewezen en uitgeleverd aan klant.

Fasen en levenscyclus voorraad

De levenscyclus van een voorraaditem gaat van het bestellen tot en met de definitieve uitlevering aan klant. Dit zijn de fases die een stockitem kan hebben:

TE BESTELLENDe aankoop aan de leverancier is opgemaakt, maar nog niet verstuurd. Het artikel staat klaar om besteld te worden.
IN BESTELLINGDe aankoop is verstuurd naar de leverancier. Het artikel is besteld.
VRIJE VOORRAADHet artikel staat op voorraad (stock) en is nog niet toegewezen aan (gereserveerd voor) een klant.
GERESERVEERD UIT VOORRAADHet artikel staat op voorraad (stock) en is toegewezen aan (gereserveerd voor) een klant.
NIET VERKOOPBAAR

Het artikel staat op voorraad (stock), maar is niet verkoopbaar. En wordt dus niet bij de vrije voorraad geteld. Deze fase kan gebruikt worden voor:

  • Een artikel in toonzaal, dat niet verkocht mag worden aan een klant.
  • Een artikel dat stuk is, en moet hersteld worden vooraleer het eventueel terug verkocht kan worden.
TE RETOURNEREN AAN LEVERANCIERHet artikel staat nog op voorraad (stock), maar staat klaar om geretourneerd te worden aan de leverancier. Het artikel zit niet meer in je vrije voorraad en kan niet meer verkocht worden.
GELEVERD AAN KLANTHet artikel is geleverd aan klant en is dus weg uit je voorraad.
UIT STOCK GEPLAATSTHet artikel is manueel uit stock geplaatst. Het staat niet meer in voorraad. Bijvoorbeeld als bij een stocktelling blijkt dat dit artikel niet meer voorradig is.
Datum in / uit stock

Furnqube houdt ook de datums bij wanneer het item in stock komt, en wanneer iets uit stock gaat. Zo weet Furnqube wat op een bepaalde datum op stock stond.

Info veld

Bij ieder stockitem heb je ook een info veld dat ingevuld kan worden. Bijvoorbeeld waarom een artikel 'uit stock' werd gezet. Of indien het artikel bv. schade vertoont, kan je dit ook hier in zetten.